Edmunds Veizāns

Deju skolas direktors, studijas vadītājs, dibinātājs.
Licencēts, Starptautiskās kategorijas mūsdienu deju tiesnesis.
Latvijas Mūsdienu deju asociācijas prezidents.

Strādā:

Docents Latvijas Kultūras koledžā LKK - pasniedz mūsdienu modes deju, hip-hop dejas tehniku un pasniegšanas metodiku, peagoģisko psiholoģiju un audzināšanas metodiku.
Docētājs deju un ritmikas skolotāju studiju programmā Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskolā - RPIVA, pasniedz mūsdienu modes deju.
Docētājs - Latvijas Mūzikas Akadēmijā LMA, pasniedz hip-hop dejas tehniku.

Veizāna deju skolā - strādā ar visu vecumu iesācējiem un pamatsastāviem skatuves deju programmā un sporta hip-hop dejotāju sagatavošanā.

Pasniedzēju apmācību semināru, radošo un deju nometņu, dažādu deju festivālu un konkursu organizētājs republikā.

Deju pieredze:
Dejo jau no bērna kājas:
no 5 gadiem tautiskās dejas:
klubā "Vecrīga" padagogs Velta Spurava,
TDA "Dzintariņš" pedagogi Zinaīda Zeltmate un Olga Freiberga,
Kā arī pie deju skolotājiem: Viesturs Tīle, Taiga Jaunušāne, Aija Baumane.
8 gadus dejojis sporta dejas klubā "Pētergailis" pedagogs Vilis Tūbelis.
Mācījies mūsdienu dejas:
Baltijas dejas Universitātē Polijā,
Lambadas un Kapueras skolā Brazīlijā,
Regulāri piedalās dažādos deju semināros - Vīlandē, Pēterburgā, Maskavā, Ukrainā, Baltkrievijā, Polijā.
Mācījies Pēterburgā pie Maikla un Džanetes Džeksonu dejotāju horeogrāfes - Lucille Di Campbli (ASV).
Dejojis pasaules hip-hop čempionātos 2002. un 2003.gadā un Eiropas Hip-hop Čempionātā 2006.gadā.
2006.gadā saņēmis hipxhop gada balvu par ieguldījumu hip-hop kultūrā.

Izglītība:

Mācījās Rīgas 3.vidusskolā.
Ieguvis bakalaura grādu uzņēmējdarbībā un biznesa vadībā.
Ieguvis maģistra grādu pedagoģijā un skolvadībā.
Studē RPIVA doktorantūrā dejas pedagoģiju.

1993.g.-2000.g. - Absolvējis Latvijas Tautsaimniecības vadītāju un speciālistu valsts institūta Rīgas Augstāko menedžeru skolu - uzņēmējdarbības ekonomikas, vadīšanas un ārējo ekonomisko sakaru specialitātē, un ieguvis vadības zinību bakalaura grādu uzņēmējdarbībā un kvalifikāciju - mazā un vidējā uzņēmuma vadītājs, aizstāvēja bakalaura darbu - "Festivālu rīkošana kā šova biznesa nozare".

2000.g.-2002.g. - Absolvējis Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskolas pedaģogijas un skolvadības fakultāti un ieguvis profesionālo maģistra grādu skolvadībā.
Ir veicis pētījumu par dejas pozitīvo ietekmi uz pusaudžu personības attīstību, un aizstāvējis Maģistra darbu par tematu - "Pusaudžu darbības motivācija deju studijā".

2003.,2004.g. studēja Latvijas Universitātē Pedagoģijas un psiholoģijas institutā pedagoģijas doktora studiju programmā.

kopš 2008.g. studē RPIVA doktorantūrā dejas pedagoģiju.

 

Kā arī:
Hobiji: ceļošana pa Latviju un ārzemēm, monētu kolekcionēšana, patīk mīkstās rotaļlietas,
deju uzvedumu veidošana, festivālu un nometņu organizēšana, jaunu un traku projektu realizēšana.
Aizraušanās - Tecktonik dance.
Garšo tortes un melnā šokolāde, nepatīk smēķēšanas smaka un auksts ēdiens.
Patīk, ja cilvēki runā taisnību, nebaidās izteikt veselīgu kritiku.
Moto: "Pastāvēs kas pārvērtīsies" (RAINIS)

[ Foto Galerija 2 ] [ Atpakaļ ]