19.03.2019 02:39
Navigation
Home
News Categories
Events
Results
Photo Gallery
Video Gallery
Articles
Forum
Dance Links
Contacts
Search
VDS Jaunā mājas lapa!
New video, photo

"BBoy Ego -
The Departed"


Keita & Megija
Latest Articles
Ritas Spalvas publik...
Red Bull BNRG pier&#...
Kustības, kur&#...
Breikotājs Ronn...
Latvijas Maš...
Links

Dancebase.lv

www.globaldance.info

Line Dance

BOTY

Belly Dance in Latvia

IDO-Estonia

Deju Mākslas Amatieru un Profesionāļu Asociācija

Exotic Dance

dancer.lv

pasākumu organizēšana

IDO

Russia Dance Organization

Tap Dance

Latvian Dancesport federation

Machine Dance

dancerzone

aferparty

i-deja.lv

slavenības

Salsa

Dance Clubs

Lithuania Dance Centre

Hip-hop Culture

Forum Threads
Newest Threads
The Story / Film - C...
Vajadzīgi m$...
Īru dejas
...
Hip-hop New Style
Hottest Threads
Latvijas Kult$... [175]
Par Soul Sisters [37]
RPIVA studentu pa... [36]
Latvijas Mūz... [23]
YouTube [15]
Dejas brīnums - NRG 2007
Pasākumi - Events
Info pārpublicēta no www.vjic.gov.lv

Apstiprināts

Ar Valsts jaunatnes iniciatīvu centra

2006.gada 8.septembra rīkojumu Nr.51


MŪSDIENU DEJU FESTIVĀLS 2007
NOLIKUMS Nolikums un anketa Word formātā šeit:

MĒRĶIS

 Apzināt un veicināt pirmsskolas, interešu izglītības, vispārējās izglītības, profesionālās izglītības, speciālās izglītības iestāžu un kultūras iestāžu mūsdienu deju kolektīvu radošo darbību, izaugsmes iespējas un attīstību

 Profesionāli novērtēt mūsdienu deju kolektīvu māksliniecisko sniegumu

Sekmēt bērnu un jauniešu mūsdienu deju kolektīvu radoši aktīvu darbību

Veicināt horeogrāfu jaunrades darbu un papildināt bērnu un jauniešu mūsdienu deju kolektīvu repertuāru ar augstvērtīgiem horeogrāfijas priekšnesumiem


ORGANIZATORI IZM Valsts jaunatnes iniciatīvu centrs sadarbībā ar interešu izglītības iestādēm, pašvaldību izglītības pārvaldēm un Latvijas Mūsdienu deju asociāciju.

DALĪBNIEKI

Latvijas pirmsskolas izglītības, interešu izglītības, vispārējās izglītības, profesionālās izglītības, speciālās izglītības iestāžu, kultūras iestāžu un neatkarīgo studiju mūsdienu deju grupas, kas ievērojuši nolikumā izvirzītās prasības.

Dalībnieku iedalījums vecuma grupās:

- pirmsskolas vecuma grupa;

- 1 - 4. klašu grupa;

- 5 - 9. klašu grupa;

-10 - 12. klašu grupa.

KONKURSA NORISES LAIKS UN VIETA

Mūsdienu deju festivāls norit 3 kārtās:

1.kārta Pilsētas un/vai rajona mūsdienu deju kolektīvu konkursi Dejas brīnums, Jaunā, straujā paaudze NRG (organizē pilsētu/ rajonu pašvaldību interešu izglītības iestādes).

2.kārta Mūsdienu deju kolektīvu konkursi Dejas brīnums, Jaunā, straujā paaudze NRG novados (organizē IZM VJIC sadarbībā ar pilsētu/ rajonu pašvaldību interešu izglītības iestādēm).

3.kārta- Fināls - noslēguma koncerts Rīgā, piedalās konkursa Jaunā, straujā paaudze NRG žūrijas izvirzītie kolektīvi (organizē IZM VJIC sadarbībā ar pilsētu/ rajonu pašvaldību interešu izglītības iestādēm).

Konkursu veido:

1.daļa deju konkurss Dejas brīnums (deju grupām ar nelielu darbības stāžu iesācējām),

2.daļa mūsdienu deju konkurss Jaunā, straujā paaudze NRG 2006.

1.kārta - Mūsdienu deju festivāla norise pilsētās/rajonos.

2.kārta - Mūsdienu deju festivāla norises laiks un vieta novados:

Vidzemes novads 2007.gada 16.februāris Cēsis, CATAs kultūras nams.

Piedalās: Aizkraukles rajons, Alūksnes rajons, Cēsu rajons, Gulbenes rajons, Limbažu rajons, Madonas rajons Ogres rajons, Valkas rajons, Valmieras rajons, Rīgas rajons.

Kurzemes novads 2007.gada 3.marts Talsu rajona Pastendes kultūras nams.

Piedalās:Jūrmalas pilsēta, Kuldīgas rajons, Liepājas pilsēta un rajons, Saldus rajons, Talsu rajons, Ventspils pilsēta un rajons.

Zemgales novads 2007.gada 9.marts Kandavas novada kultūras centrs

Piedalās: Bauskas rajons, Dobeles rajons, Jelgavas pilsēta un rajons, Tukuma rajons.

Latgales novads 2007.gada 16.marts Rēzeknes kultūras nams.

Piedalās:Balvu rajons, Daugavpils pilsēta un rajons, Jēkabpils rajons, Krāslavas rajons, Ludzas rajons, Preiļu rajons, Rēzeknes pilsēta un rajons.

Rīgas pilsēta 2007.gada 10.marts Rīga, VEF kultūras nams

3.kārta - Mūsdienu deju festivāla fināls.

Rīga VEF kultūras pils 2007. gada 21.aprīlī

Piedalās: konkursa Jaunā, straujā paaudze NRG žūrijas izvirzītie kolektīvi.

Konkursa NOSACĪJUMI

1. daļa Deju konkurss Dejas brīnums

Konkursā piedalās mūsdienu dejas, klasiskās dejas un modes deju kolektīvi, kuri ir ar nelielu darbības stāžu un nav citu VJIC organizēto deju konkursu dalībnieki vai laureāti.

Repertuārs - Katrs deju kolektīvs konkursa -

1.kārtā (pilsētas/rajona konkursā) piedalās ar diviem priekšnesumiem,

2.kārtā novadu konkursā ar kolektīva žanram atbilstošu vienu priekšnesumu (etīdi, deju u.tml.) pēc pilsētas/ rajona konkursa žūrijas komisijas lēmuma.

Kopējais viena priekšnesuma garums novada konkursā no 2`30``minūtēm, bet nedrīkst pārsniegt 4`00`` (četras) minūtes (pēc 10 sekundēm mūzika tiek pārtraukta bez brīdinājuma).

Vērtēšana - Pilsētas/ rajona konkursus vērtē pilsētas/ rajona žūrijas komisija. Novadu konkursus vērtē VJIC sastādīta un apstiprināta žūrijas komisija pēc 25 punktu skalas.

Vērtēšanas kritēriji:

1) 10 punkti - dejas izpildījuma tehnika precizitāte, sinhronitāte, sarežģītības pakāpe, stila izjūta, ritma izjūta, grupas kopizjūta, emocionalitāte (pārliecība, ekspresija, enerģiskums, dzīvesprieks, atraktīvisms, pievilcīgums), mākslinieciskais sniegums kopumā;

2) 10 punkti dejas kompozīcija dejas ideja, stila izjūta, oriģinalitāte, horeogrāfiskās leksikas atbilstība muzikālajam materiālam, tēls, zīmējumu maiņa, telpas izmantošana, kustību efekts, muzikalitāte, pārsteiguma efekts, lakonisms;

3) 5 punkti - imidžs un skatuves kultūra vizuālais efekts, tērpi, frizūra - make up, uznāciens, nobeigums, kontakts ar publiku, kustību ētiskums un atbilstība vecuma grupai, fonogrammas kvalitāte, t.sk. repertuāra atbilstība vecuma īpatnībām, ētikas normām un ANO Konvencijai par bērna tiesībām.

Konkursā netiek vērtēti līnijdejas, cirka priekšnesumi , sporta dejas, aerobikas priekšnesumi.

Aprēķinot vērtējumu, augstāko un zemāko vērtējumu svītro un iegūtos punktus dala ar atlikušo žūrijas komisijas dalībnieku skaitu. Iegūtie punkti tiek protokolēti un paziņoti konkursa dienā.

Žūrijas komisijas lēmums ir neapstrīdams. Par nolikuma nosacījumu neievērošanu kolektīva sniegums konkursā tiek anulēts.

Apbalvošana - par piedalīšanos konkursā kolektīvi katrā vecuma grupā saņem IZM VJIC diplomus, pateicības un/vai sponsoru balvas.

I pakāpe - vērtējums 23.0 25.0 punkti;

II pakāpe - vērtējums 21.0 22.9 punkti;

III pakāpe - vērtējums 19.0 20.9 punkti.

Pēc pašvaldību izglītības pārvalžu iniciatīvas konkursā var tikt piešķirti citi apbalvojumi.

Pieteikumu pēc pielikumā pievienotās formas sagatavo un iesūta pilsētas vai rajona kolektīvu koordinators (Pielikums Nr.2) mēnesi pirms novada konkursa norises VJIC Interešu izglītības departamentam, Strūgu ielā 4, Rīgā, LV-1003, tālr.7226458, fax.7226535, e-pasts: zanda.murniece@vjic.gov.lv Kolektīva vadītājs aizpilda anketu (pielikums Nr.1) un iesniedz rajona koordinatoram informācijas apkopošanai un pilsētas/ rajona konkursa organizēšanas nodrošināšanai.

2. daļa Mūsdienu deju konkurss Jaunā, straujā paaudze NRG 2007.

Repertuārs - Katrs deju kolektīvs konkursa:

1.kārtā (pilsētas/rajona konkursā) piedalās ar diviem priekšnesumiem,

2.kārtā novadu konkursā ar kolektīva žanram atbilstošu vienu priekšnesumu (etīdi, deju u.tml.) pēc pilsētas/ rajona konkursa žūrijas komisijas lēmuma.

3.kārta- piedalās žūrijas izvirzītie kolektīvi.

Kopējais viena priekšnesuma garums novada konkursā no 2`30``minūtēm, bet nedrīkst pārsniegt 4`00`` (četras) minūtes (pēc 10 sekundēm mūzika tiek pārtraukta bez brīdinājuma).

Konkursa žanru dalījums:

Street dance un pop: hip-hop, funk, breakdance (breakdance, breaking, electric boogie u.c. breika dejas paveidi), disco, tehno, go-go u.c. stili, kas nav veidoti uz klasiskās dejas bāzes.

Šova deja pārsvarā uz klasiskās dejas bāzes balstītie deju stili: show dance, jazz, kā arī Belly dance un Tap dance.

Brīvā deja mūsdienu deju priekšnesums, kas neatbilst iepriekšējo žanru sadalījumam modernā deja, (modern dance), kustību teātris, pantomīma, deja bez mūzikas vai akustisko instrumentu pavadījumā, kontakta deja, dejas improvizācija (contemporary dance, freestyle, open).

Vērtēšana - Pilsētas/ rajona konkursus vērtē pilsētas/ rajona žūrijas komisija. Novadu konkursus vērtē VJIC sastādīta un apstiprināta žūrijas komisija pēc 25 punktu skalas.

Vērtēšanas kritēriji:

1) 10 punkti - dejas izpildījuma tehnika precizitāte, sinhronitāte, sarežģītības pakāpe, stila izjūta, ritma izjūta, grupas kopizjūta, emocionalitāte (pārliecība, ekspresija, enerģiskums, dzīvesprieks, atraktīvisms, pievilcīgums), mākslinieciskais sniegums kopumā;

2) 10 punkti dejas kompozīcija dejas ideja, stila izjūta, oriģinalitāte, horeogrāfiskās leksikas atbilstība muzikālajam materiālam, tēls, zīmējumu maiņa, telpas izmantošana, kustību efekts, muzikalitāte, pārsteiguma efekts, lakonisms;

3) 5 punkti - imidžs un skatuves kultūra vizuālais efekts, tērpi, frizūra - make up, uznāciens, nobeigums, kontakts ar publiku, kustību ētiskums un atbilstība vecuma grupai, fonogrammas kvalitāte, t.sk. repertuāra atbilstība vecuma īpatnībām, ētikas normām un ANO Konvencijai par bērna tiesībām.

Konkursā netiek vērtēti līnijdejas, cirka priekšnesumi un sporta dejas.

Aprēķinot vērtējumu, augstāko un zemāko vērtējumu svītro un iegūtos punktus dala ar atlikušo žūrijas komisijas dalībnieku skaitu. Iegūtie punkti tiek protokolēti un paziņoti konkursa dienā.

Žūrijas komisijas lēmums ir neapstrīdams. Par nolikuma nosacījumu neievērošanu kolektīva sniegums konkursā tiek anulēts.

Apbalvošana - par piedalīšanos konkursā kolektīvi katrā vecuma grupā saņem IZM VJIC diplomus, pateicības un/vai sponsoru balvas.

I pakāpe - vērtējums 23.0 25.0 punkti;

II pakāpe - vērtējums 21.0 22.9 punkti;

III pakāpe - vērtējums 19.0 20.9 punkti.

Pēc pašvaldību izglītības pārvalžu iniciatīvas konkursā var tikt piešķirti citi apbalvojumi.

Pieteikumu pēc pielikumā pievienotās formas sagatavo un iesūta pilsētas vai rajona kolektīvu koordinators (Pielikums Nr.2) mēnesi pirms novada konkursa norises VJIC Interešu izglītības departamentam, Strūgu ielā 4, Rīgā, LV-1003, tālr.7226458, fax.7226535, e-pasts: zanda.murniece@vjic.gov.lv Kolektīva vadītājs aizpilda anketu (pielikums Nr.1) un iesniedz rajona koordinatoram informācijas apkopošanai un pilsētas/ rajona konkursa organizēšanas nodrošināšanai. FINANSĒJUMS

No IZM valsts budžeta programmas Interešu izglītība un jaunatnes lietas apakšprogrammas Interešu izglītības pasākumi finansē izdevumus par novadu konkursu un fināla konkursa vadīšanu, apgaismošanu, apskaņošanu, telpu īri, sakaru pakalpojumiem, komandējumu un transporta izdevumiem, žūrijas darba apmaksu , kancelejas preces, autortiesību apmaksa fināl- koncertam.

Novadu konkursu organizatoriskos izdevumus var finansēt norises vietas rajona/ pilsētas interešu izglītības iestāde, pašvaldības izglītības iestādes, kā arī izdevumu segšanai paredzēt dalības maksu no kolektīva.

Dalībnieku ēdināšanas un transporta izdevumus finansē kolektīvus komandējošās iestādes vai pašvaldības.

IZM Valsts jaunatnes iniciatīvu centra

Interešu izglītības departamenta

vecākā referente dejas mākslas jautājumos Edīte Ābeltiņa

7 226458


Posted by Edmunds on 11.02.2007 23:54:38 1 Comments · 5404 Reads · Print
Comments
Edmunds on 18.02.2007 19:59:29
Pasākumu laikā visos novados paredzēti jaunākās modes dejas "Mashine Dance" paraugdemonstrējumi!
Kā arī būs iespēja pam''eģināt uzdejot uz šīs mašīnas un pat nopirkt to!
Cenas pērkot Rīgā [url]šeit:[/url]http://www.dejas.lv/mds/dokumenti%20linkiem/06_07%20pamat%20info/Dance%20mashine%204%20sale.doc
Post Comment
Please Login to Post a Comment.
Login
Username

PasswordRequest a forgotten password.
Users Online
Guests Online: 2
No Members Online

Registered Members: 1,942
Newest Member: Kjencis
Deju grīdu nopirkt!
Deju grīdu nopirkt!
Links

Intriga

Stoptime

Fandango

Jamstyle

Benefice

Dance PRO

Leona

Dzirnas

Kaprīze

glamorous

Dance Attack

Lets dance

Soul of Dance

Kdance studio

Savannadance

tanec.lv

Todes

New Style

Jumpbboys

Arabeska

Most Wanted Dance Studio

Funky

Karine Dance

Olga Žitluhina Dance Company

MDS

Clock
Latest Comments
02.05 19:45
SIA RTU-BT 1 Ēdinā..
.

15.04 22:50
Sami svoi - oficiālais treil...

05.04 14:00
[youtube]http://www.
youtube.com/w...

05.04 12:20
Markus Riva un Most Wanted [yout...

10.03 22:05
rezultāti: Street sada...

02.03 00:57
Aptuvenais taimings! Aptuveni pr...

27.01 14:15
Sakiet lūdzu, kad ta reģ...

12.01 14:06
HipHop Keskya: [youtube]http:/...

12.01 14:05
House Ita: [youtube]http://www.
y...

12.01 14:05
HipHop Keskya: [youtube]http:/...