20.03.2019 15:05
Navigation
Home
News Categories
Events
Results
Photo Gallery
Video Gallery
Articles
Forum
Dance Links
Contacts
Search
VDS Jaunā mājas lapa!
New video, photo

"BBoy Ego -
The Departed"


Keita & Megija
Latest Articles
Ritas Spalvas publik...
Red Bull BNRG pier&#...
Kustības, kur&#...
Breikotājs Ronn...
Latvijas Maš...
Links

Line Dance

Exotic Dance

Machine Dance

slavenības

dancerzone

Salsa

aferparty

pasākumu organizēšana

Tap Dance

Dancebase.lv

dancer.lv

Deju Mākslas Amatieru un Profesionāļu Asociācija

IDO-Estonia

i-deja.lv

Russia Dance Organization

IDO

BOTY

Lithuania Dance Centre

www.globaldance.info

Belly Dance in Latvia

Hip-hop Culture

Latvian Dancesport federation

Dance Clubs

Forum Threads
Newest Threads
The Story / Film - C...
Vajadzīgi m$...
Īru dejas
...
Hip-hop New Style
Hottest Threads
Latvijas Kult$... [175]
Par Soul Sisters [37]
RPIVA studentu pa... [36]
Latvijas Mūz... [23]
YouTube [15]
X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki
Pasākumi - Events
X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki

Mūsdienu deju konkurss

Nolikums

MĒRĶIS

1. Apzināt un veicināt izglītības iestāžu mūsdienu deju kolektīvu radošo darbību, izaugsmes iespējas un attīstību.

2. Novērtēt mūsdienu deju kolektīvu māksliniecisko sniegumu.

3. Veikt repertuāra atlasi, gatavojoties X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem.


ORGANIZATORI

IZM Valsts izglītības satura centrs (VISC) sadarbībā ar pašvaldībām, pašvaldību izglītības pārvaldēm un izglītības iestādēm.


DALĪBNIEKI

Latvijas izglītības iestāžu audzēkņi un neatkarīgo studiju mūsdienu deju grupu dalībnieki.

Dalībnieku iedalījums vecuma grupās:

- 1. - 4.klašu grupa;

- 5. - 9.klašu grupa;

- 10. - 12.klašu grupa (ne vecāki par 21 gadu, 1989.dz.g.)


NORISE

Mūsdienu deju konkurss notiek trīs kārtās.

1.kārta - mūsdienu deju kolektīvu konkurss novados/pilsētās, kuru organizē novada/pilsētas pašvaldības izglītības pārvalde.


2.kārta - mūsdienu deju kolektīvu konkurss vēsturiskajos novados, kuru organizē VISC sadarbībā ar novadu/pilsētas pašvaldības izglītības pārvaldēm.


Rīgā - VEF kultūras pils, 2010.gada 18.februāris, kontaktpersona Sarmīte Kadiķe, tel. 2948982, e pasts: sarmite@inbox.lv;

Latgalē - Viesītes kultūras nams, 2010. gada 27. februāris, kontaktpersona Vita Talla, tel. 29508939, elita_viesite@inbox.lv,vita.talla@inbox.lv;

Vidzemē - Mālpils kultūras nams, 2010.gada 6. marts, kontaktpersona Ivetta Jakovļeva, tel.29137603, e pasts: ivetta.nakc@inbox.lv;

Zemgalē - Tukuma kultūras nams, 2010.gada 12. marts, kontaktpersona Andra Eimane, tel. 29407710, e pasts: eimanite@inbox.lv;

Kurzemē - Liepājas olimpiskais centrs, 2010.gada 13.marts, kontaktpersona Inga Papirte, tel. 63427483, e pasts: m.e@apollo.lv, papirte_i@tvnet.lv


3.kārta - fināls - laureātu koncerts X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos Rīgas Kongresu namā 2010.gada 9. jūlijā, kurā piedalās žūrijas izvirzītie kolektīvi.


Repertuārs

Konkursa 1.kārtā (novadu/pilsētas konkursā) kolektīvs piedalās ar vienu vai diviem priekšnesumiem.

Konkursa 2.kārtā (vēsturisko novadu konkursā) kolektīvs parāda kolektīva žanram atbilstošu vienu priekšnesumu (etīdi, deju u.tml.) pēc novadu/pilsētas konkursa žūrijas komisijas lēmuma.

Konkursa 3.kārtā piedalās žūrijas komisijas izvirzītie kolektīvi ar 2.kārtā rādīto priekšnesumu. 3.kārtas dalībniekus - X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku dalībniekus paziņo pēc visiem 2.kārtas konkursiem līdz 2010.gada 20.aprīlim.


Vēsturiskā novada konkursā viena priekšnesuma kopējais garums var ilgt no 2,30 minūtēm līdz 4,00 minūtēm (pēc 10 sekundēm mūzika tiek pārtraukta bez brīdinājuma).

Konkursa žanru dalījums:

Street dance un pop: hip-hop, funk, breakdance (breakdance, breaking, electric boogie u.c. breika dejas paveidi), disco, tehno, go-go u.c. stili, kas nav veidoti uz klasiskās dejas bāzes;

Šova deja - pārsvarā uz klasiskās dejas bāzes balstītie deju stili: show dance, jazz un Tap dance;

Brīvā deja - mūsdienu deju priekšnesums, kas neatbilst iepriekšējo žanru sadalījumam - modernā deja (modern dance), kustību teātris, pantomīma, deja bez mūzikas vai akustisko instrumentu pavadījumā, kontakta deja, dejas improvizācija (contemporary dance, freestyle, open).


Vērtēšana

Novada/ pilsētas konkursus vērtē novada/ pilsētas žūrija.

Vēsturisko novadu konkursus vērtē VISC izveidota un Svētku mākslinieciskajā padomē saskaņota žūrijas komisija.

Vērtēšana notiek pēc 25 punktu skalas.

Vērtēšanas kritēriji:

10 punkti - dejas izpildījuma tehnika - precizitāte, sinhronitāte, sarežģītības pakāpe, stila izjūta, ritma izjūta, grupas kopizjūta, emocionalitāte (pārliecība, ekspresija, enerģiskums, dzīvesprieks, atraktīvisms, pievilcīgums), mākslinieciskais sniegums kopumā;

10 punkti - dejas kompozīcija - dejas ideja, stila izjūta, oriģinalitāte, horeogrāfiskās leksikas atbilstība muzikālajam materiālam, tēls, zīmējumu maiņa, telpas izmantošana, kustību efekts, muzikalitāte, pārsteiguma efekts, lakonisms;

5 punkti - imidžs un skatuves kultūra - vizuālais efekts, tērpi, frizūra - make up", uznāciens, nobeigums un kontakts ar publiku, kustību ētiskums un atbilstība vecuma grupai, fonogrammas kvalitāte, t.sk., repertuāra atbilstība vecuma īpatnībām, ētikas normām un ANO Konvencijai par bērna tiesībām.


Konkursā netiek vērtētas līnijdejas, cirka priekšnesumi, sporta dejas, aerobikas priekšnesumi un tradicionālā klasiskā deja.


Konkursa priekšnesumā nedrīkst piedalīties kolektīva vadītājs!


Iegūtos punktus protokolē un rezultātu paziņo konkursa dienā.

Žūrijas lēmums ir neapstrīdams. Par nolikuma nosacījumu neievērošanu, kolektīva sniegums konkursā tiek anulēts.
APBALVOŠANA

2.kārtas konkursu uzvarētājus apbalvo ar VISC diplomiem un balvām, pārējos dalībniekus - ar VISC pateicībām.

3.kārtas - Fināla laureātu koncerta dalībniekus apbalvo ar VISC diplomiem un balvām.PIETEIKŠANĀS

Pieteikumu anketas 2. kārtai (1.pielikums) iesniegt 1 mēnesi pirms 2. kārtas konkursa Valsts izglītības satura centra Interešu izglītības un audzināšanas darba nodaļā, Strūgu ielā 4, Rīgā, LV - 1003, tālr. 67228987, fax.67226535, e - pasts: eva.solovjova@vjic.gov.lv.


FINANSĒJUMS

1.kārtas konkursu organizēšanu un norisi novados/pilsētās nodrošina pašvaldības, pašvaldību izglītības pārvaldes un izglītības iestādes.

2.kārtas konkursa norisei nepieciešamo telpu īres maksu, diplomus un balvas, žūrijas komisijas darba samaksu finansē no valsts budžeta 42.03 apakšprogrammas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki".

Pārējos ar vēsturisko novadu konkursu saistītos izdevumus sedz pašvaldības vai izglītības iestādes. 2.kārtas organizatori papildus izdevumu segšanai var paredzēt dalības maksu no kolektīva nepārsniedzot 10 Ls.

3.kārtas Fināla - laureātu koncertu finansē no valsts budžeta 42.03 apakšprogrammas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki".


Konkursa dalībnieku piedalīšanos konkursos finansē pašvaldība vai iestāde, kuru kolektīvs pārstāv.


PROJEKTA VADĪTĀJA

Valsts izglītības satura centra Interešu izglītības un tālākizglītības departamenta Interešu izglītības un audzināšanas darba nodaļas pārvaldes vecākā referente Eva Solovjova, tālr.67228987, fakss 67226535, e-pasts eva.solovjova@vjic.gov.lv


SASKAŅOJU

Valsts izglītības satura centra

Interešu izglītības un tālākizglītības departamenta

Interešu izglītības un audzināšanas darba nodaļas vadītāja ____________________ A.Aukšmuksta
 


1.pielikums

X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki

Mūsdienu deju konkurss

__________________________________ novada/pilsētas

PIETEIKUMA ANKETA


Nr.

Izglītības iestāde

Kolektīva nosaukums

Klašu grupa

Vadītājs

(vārds, uzvārds)

Dalībn. skaits

(dejot.+ pedag.)

Priekšnesuma nosaukums

Horeogrāfs

Mūzikas autors

Hrono metrāža
Novada/pilsētas kolektīvu koordinators _______________________(paraksts) __________________________ (vārds, uzvārds)


Kontakttālrunis________________________; e-pasta adrese _______________________________

Datums


MŪSDIENU DEJAS KONKURSA 1.KĀRTA 2010.g.

ALŪKSNES un APES novadi

Ingūna DovgāneInguna.dovgane@aluksne.lv 22.janvārī, Alūksnes tautas nams
BALVU novads Dita Nipere didonn@inbox.lv *janvāris
CĒSU novads
A.Orlova
Cēsu BJC
cbjc@apollo.lv
26.februāris
DAUGAVPILS pilsēta Žanna Trojāne-Sergejevaparadize2004@inbox.lv 11.februāris
DAUGAVPILS novads Jolanta Urbāne iimc@inbox.lv
JELGAVAS novads Iveta LejavaIvita.lej@inbox.lv 5.februāris, Lielvircavas kultūras nams
JĒKABPILS pilsēta, novads, Krustpils novads, Viesītes un Aknīstes novads, Salas novads Vita Tallavita.talla@inbox.lv, *janvāris
KULDĪGAS novads Inese Astaševska astasevska.inese@inbox.lv 12.februāris, sporta centrs Poligons
LIEPĀJAS pilsēta un Liepājas novads
Inga Papirte papirte_i@tvnet.lv
Sintija Varnovska
Duglazija22@inbox.lv
5.februāris, Liepājas olimpiskais centrs
MADONAS novads Līga Grāvīte 4.februāris, Madonas k/n
OGRES novads Teiksma Ziemeleteikxma@teikxma.lv 16.janvāris, Ogres kultūras centrs
PREIĻU novads(Preiļu, Riebiņu, Vārkavas, Aglonas novadi) Anita Kolosova anitakolosova@inbox.lv 28.janvāris, Preiļi
RĒZEKNES pilsēta Aija Cīrule 2.februāris, Rēzeknes kultūras nams
RĪGA- CENTRA rajons ,ZIEMEĻU rajons Sarmīte Kadiķe29489282,sarmite.kadike@inbox.lv 29.janvāris, plkst.16.00, BJC Laimīte
RĪGA KURZEMES rajons , ZEMGALES priekšpilsēta 26.janvāris, plkst.12.00, kultūras centrs Iļģuciems
RĪGA LATGALES priekšpilsēta 22.janvāris, plkst.14.00, Rīgas 75.vidusskola
RĪGA VIDZEMES priekšpilsēta 28.janvāris, plkst.15.00, Purvciema vidusskola
PIERĪGAS novads (bijušie Rīgas rajona kolektīvi) Ivetta Jakovļeva ivetta.nakc@inbox.lv 28.janvāris, Mālpils k/n
SALDUS novads Solvita Valteres.valtere@saldus.lv 18.februāris
TUKUMA novadsKANDAVAS novads Andra Eimane eimanite@inbox 11.decembris, Tukuma novads, Tukuma k/n
Valmieras novads Gita Krūkle Gita.krukle@valmiera.lv 4.februāris, Valmieras kultūras centrs

Posted by Edmunds on 08.03.2010 02:00:00 5 Comments · 6418 Reads · Print
Comments
Edmunds on 05.01.2010 14:43:24
papildus info:
http://www.vjic.gov.lv/index.php?id=950&sa=348
kristinjsh00 on 09.03.2010 21:29:22
Kad un kur varēs rezultātus redzēt? smiley
Edmunds on 09.03.2010 23:42:25
Rezultāti pa 3 novadiem ir šeit:
http://visc.gov.lv/intizglitiba/programmas/dejas.shtml
Edmunds on 10.03.2010 12:12:19
rEZULTĀTI PA rĪGAS PRIEKSPILSĒTĀM IR ŠEIT:
http://www.rimc.lv/
Edmunds on 03.04.2010 00:44:11
Dziesmu svētku dalībnieki Mūsdienu deju koncertam kongresu namā:
http://visc.gov.lv/intizglitiba/programmas/dokumenti/dejas/musddeja_laureati_dalibnieki.pdf
Post Comment
Please Login to Post a Comment.
Login
Username

PasswordRequest a forgotten password.
Users Online
Guests Online: 2
No Members Online

Registered Members: 1,942
Newest Member: Kjencis
Deju grīdu nopirkt!
Deju grīdu nopirkt!
Links

Dance Attack

Fandango

New Style

Intriga

Olga Žitluhina Dance Company

glamorous

Funky

Todes

Lets dance

Leona

Dance PRO

Most Wanted Dance Studio

Stoptime

Jumpbboys

Benefice

Dzirnas

Soul of Dance

tanec.lv

Kaprīze

Jamstyle

Arabeska

Kdance studio

Savannadance

Karine Dance

MDS

Clock
Latest Comments
02.05 19:45
SIA RTU-BT 1 Ēdinā..
.

15.04 22:50
Sami svoi - oficiālais treil...

05.04 14:00
[youtube]http://www.
youtube.com/w...

05.04 12:20
Markus Riva un Most Wanted [yout...

10.03 22:05
rezultāti: Street sada...

02.03 00:57
Aptuvenais taimings! Aptuveni pr...

27.01 14:15
Sakiet lūdzu, kad ta reģ...

12.01 14:06
HipHop Keskya: [youtube]http:/...

12.01 14:05
House Ita: [youtube]http://www.
y...

12.01 14:05
HipHop Keskya: [youtube]http:/...