19.03.2019 02:07
Navigation
Home
News Categories
Events
Results
Photo Gallery
Video Gallery
Articles
Forum
Dance Links
Contacts
Search
VDS Jaunā mājas lapa!
New video, photo

"BBoy Ego -
The Departed"


Keita & Megija
Latest Articles
Ritas Spalvas publik...
Red Bull BNRG pier&#...
Kustības, kur&#...
Breikotājs Ronn...
Latvijas Maš...
Links

Belly Dance in Latvia

IDO

Salsa

aferparty

IDO-Estonia

Dancebase.lv

Tap Dance

Latvian Dancesport federation

slavenības

Line Dance

dancer.lv

Hip-hop Culture

pasākumu organizēšana

Exotic Dance

BOTY

Machine Dance

dancerzone

Lithuania Dance Centre

Dance Clubs

Russia Dance Organization

Deju Mākslas Amatieru un Profesionāļu Asociācija

i-deja.lv

www.globaldance.info

Forum Threads
Newest Threads
The Story / Film - C...
Vajadzīgi m$...
Īru dejas
...
Hip-hop New Style
Hottest Threads
Latvijas Kult$... [175]
Par Soul Sisters [37]
RPIVA studentu pa... [36]
Latvijas Mūz... [23]
YouTube [15]
Volvo sporta centra ledus hallē
Pasākumi - Events

Festivāls - konkurss 'Zelta bērni''

Festivāla- konkursa tēma:

Brīva


Norises laiks: 14-15. maijs 2011. gads ( Gala koncerts)

Norises vieta: Latvija, Rīga, Volvo sporta centra ledus halle

Pasākuma organizatori:

 • Sabiedriska organizācija Bērnu fonds 'Attīstība''
 • Latvijas Slidošanas asociācija
 • Biedrība 'Dejas un baleta ģilde''
 • Rīgas cirks

Atbalsts:

 • Rīgas domes izglītības, kultūras un sporta departaments
 • Sabiedriska organizācija Bērnu fonds 'Attīstība''
 • Atbalstītāji

Projekta mērķi:

 • Sekmēt tradicionālo vērtību uzturēšanu un jaunrades procesa attīstību un sadarbību bērnu un jauniešu kolektīvu vidū un dažādu struktūrvienību kolektīvu vidū- pašvaldības, NVO, privātās struktūras u.c;
 • Veidot jaunradi horeogrāfijas, dejas, baleta, cirka mākslas un mākslas uz ledus jomās, nodrošinot iespēju dalīties pieredzē un prasmēs, bērniem no Rīgas un citiem reģioniem, kā arī starptautiskiem viesiem, radot iespēju iesaistīties projektā individuāliem izpildītājiem un kolektīviem, gala rezultātā formulējot un prezentējot labākos, interesantākos priekšnesumus vienuviet kā mūsdienīgu inovatīvu jaunrades procesa paraugu bērnu un jauniešu dejas mākslā gan uz zemes gan uz ledus;
 • Jaunradīto vērtību - bērnu talantu un bērnu prasmju un nodarbošanās- dejas popularizēšana dažādos žanros un nozaru darbības problēmu aktivizēšana, pieejas radīšana plašākai sabiedrībai, publicitāte;
 • Radīt iespēju projektā iesaistīties sabiedrības rūpju bērniem - sociāli maznodrošinātiem bērniem, bērnu namu bērniem, audžu bērniem.

I projekta posma mērķis:

 • Veicināt jaunradi kolektīvu un izpildītāju - potenciālo Festivāla -konkursa dalībnieku vidū, nodrošinot iespēju dalīties ar savu pieredzi, piesakot un prezentējot savu kolektīvu, priekšnesumu Festivālam- konkursam.

II projekta posma mērķis:

 • Sagatavoties Festivāla-konkursa gala pasākumam, pieredzes apmaiņai.Festivāla-konkursa uzdevumi:

 • Sekmēt kolektīvu sadarbību un attīstību bērnu, jauniešu vidū četrās jomās- klasiskā deja, balets, cirks, māksla un slidošana uz ledus gan pašvaldības, gan NVO un citu radošo kolektīvu starpā;
 • Projektu veidojot kā apli ap centru- reģioni ap Rīgu, Rīgu veidot kā centru, kur notiks kulminācijas pasākums, reizē veicinot mūsdienīgas, intelektuālas kultūrvides veidošanu pilsētā un atlases kārtībā iesaistot izpildītājus no Latgales, Kurzemes, Zemgales un Vidzemes, kā Festivāla viesus;
 • Labāko, interesantāko un inovatīvāko izpildītāju, kolektīvu apzināšana Rīgā, Rīgas reģionā un viņu darbības atbalstīšana;
 • Kolektīvu darba aktivizēšana un motivācijas iespēju radīšana bērniem, jauniešiem, dalībniekiem no reģioniem dalīties savās prasmēs, kā arī iespēju apmeklēt Gala koncertu - Rīgā;
 • Meistarības līmeņa paaugstināšana projekta dalībnieku un viesu projekta gaitā nodrošinot meistarklases nodarbības;
 • Plašākas sabiedrības uzmanības pievēršana bērnu/ jauniešu mākslas nozaru darbības problēmām un kultūrizglītības aktivitāšu norisēm;
 • Sadarbības veicināšana starp vairākām struktūrām un datu bāzes apvienošana: gan kolektīviem no dažādiem sektoriem, gan valsts struktūrām, pašvaldību, uzņēmējiem;
 • Starptautisko sakaru veidošana un uzturēšana, uzņemot starptautiskos Festivāla viesus.

Festivāla- konkursa dalībnieki

 • Bērnu un jauniešu kolektīvi, kuri darbojas dejas un baleta nozarēs, darbojas uz ledus, cirka mākslā: daiļslidošanas klubi, deju kolektīvi un baleta studijas, cirka studijas -

no Rīgas pilsētas, Rīgas reģiona, no citām Latvijas pilsētām, starptautiskie kolektīvi,

bērni un jaunieši no bērnu namiem, internātskolām no Rīgas pilsētas, Rīgas reģiona un

citām Latvijas pilsētām;

 • Visi dalībnieki ir vecumā no 6 līdz 25 gadiem.

Koncerta skatītāji:

Visi dalībnieki, kuri piedalījušies konkursa atlases kārtās,

Citi interesenti, kuri ieradušies uz gala koncertu pēc informācijas mēdijos.


Projekta norise

Projekta norise plānota divos posmos:

I projekta posms - janvāris - marts 2011. gadā;

I projekta posma uzdevumi:

 • Iepazīšanās ar informāciju, dalības anketas aizpildīšana, nosūtīšana līdz š. g. 15. februārim
 • Priekšnesuma sagatavošana un izrādīšana konkursa žūrijai uz vietas š.g.15.

februāris līdz 21. martam

 • I posma rezultāti - līdz 28. martam

Pirmais etaps - Projekta orgkomitejas dalībnieku atlase pēc iesūtītajām anketām, foto.


Otrais etaps - Projekta orgkomitejas dalībnieku apmeklējums uz vietām un priekšnesumu noskatīšanās, atlase. Izņēmuma gadījumos atlase pēc - CD vai materiāla interneta vietnē JoyTubē.

II projekta posms

II projekta posms - aprīlis - maijs 2011. gadā.


II projekta posma uzdevumi:

 • Atlase un Festivāla - Gala koncerta dalībnieku saraksta sagatavošana līdz 28.martam;
 • Reklāmas un prezentācijas materiāla sagatavošana kolektīviem, solo, duetiem (kolektīva fotogrāfija, video 2. min. garumā, kur tiek pastāstīta īsa informācija par kolektīvu un sniegta atbilde uz jautājumu: Ko gaida no festivāla - konkursa?)( līdz 2011. gada 10. aprīlis)
 • Darbs pie priekšnesumiem, priekšnesumu slīpēšana, tērpu gatavošana, organizatoriskie darbi sakarā ar piedalīšanos Gala koncertā ( 2011. gada 15. maijs).

Festivāla-konkursa nominācijas grupās, duetos un solo:

 • Mūsdienu deja;
 • Klasiskā deja;
 • Inovatīvs dejas priekšnesums uz ledus;
 • Atradums cirka žanrā.

Priekšnesumi, kur dalībnieku skaits vairāk kā divi, tiek ieskaitīts grupas priekšnesuma grupās.

Vērtējums notiks sekojošās konkursa vecuma grupās:

 • Jaunākā grupa ( līdz 10 gadiem);
 • Vidējā grupa ( 11-14 gadi);
 • Vecākā grupa ( no 15 gadiem);
 • Dažāda vecuma ( sajaukti vecumi) grupa.

( Dalībnieku vecuma atskaites punkts ir festivāla norises diena)

Orgkomiteja patur tiesības grupas apvienot un veikt korekcijas vecuma grupās, atbilstoši konkursa dalībnieku sarakstam.

Prasības dalībniekiem:

 • Kolektīvi konkursā var piedalīties ar kolektīva un solo priekšnesumiem;
 • Dalībniekiem vispirms jāatsūta anketa un foto elektroniska veidā uz e-pastu: fonds.attistiba@apollo vai attistiba@balticom.lv un jāveic dalības maksas iemaksa norādītajā kontā;
 • Konkursā var piedalīties ar diviem priekšnesumiem konkrētā nominācijā, konkrētā vecuma grupā;
 • Kolektīvs var pieteikt dalību konkursā vairākās nominācijās;
 • Mūzikas nesējs: CD vai mini diskā un mūzika elektroniskā veidā ( ar uzrakstu- kolektīva nosaukums vai solista vārds, uzvārds; pilsēta, vadītāja vārds, uzvārds, gabala Nr., priekšnesuma nosaukums)
 • Žanrs - atbilstoši konkrētai nominācijai;
 • Reklāmas materiāls: DVD - 2 minūšu informatīvs reklāmas rullītis par kolektīvu, iesūtīta kopīga kolektīva vai dalībnieka fotogrāfija;
 • Tērpam un izpildījumam jānes tēls, jēgu, sižetu atbilstoši priekšnesuma idejai;
 • Apsveicama oriģinālu priekšmetu, rekvizītu izmantošana. Rekvizītu lietošana priekšnesumos uz ledus saskaņojama atsevišķi;
 • Sporta programmas netiek iekļautas.


Priekšnesuma ilgums:

 • Solista priekšnesums drīkst būt katrā kolektīvā 1-2 numuri, garums līdz 3. minūtēm +/- 10. sek.;
 • Grupas priekšnesums drīkst būt garumā līdz 4. minūtēm+/- 10 sek.;

Festivāla - konkursa vērtēšanas kritēriji:

Mākslinieciskais līmenis, dalībnieku profesionālā, tehniskā sagatavotība, izpildījums;

Izpildītāju meistarība, emocionalitāte, izteiksmīgums, izpildījums mūzikā;

Horeogrāfa, baletmeistara darbs, kompozīcija, mūzikas atlase;

Režija. Radošais atradums un oriģinalitāte mākslinieciskā tēla risinājumā;

Mūsdienīgums, kolektīva oriģinalitāte un inovatīvisms.


Festivāla- konkursa žūrija

Festivālu- konkursu vērtēs žūrijas:

 • 1) Projekta pirmajā posmā- atlases kārtā

Atlases kārtas žūriju veidos profesionāli pedagogi un pazīstamas personības konkrētās jomās - dejas māksla un balets, cirka žanrs, režija, slidošana un projekta orgkomitejas pārstāvis. Atlases kārtas noskatīšanos un izvērtēšanu veiks 3 pārstāvji: konkrētā jomā, režijā un projekta orgkomitejas pārstāvis.


 • 2) Projekta otrajā posmā - gala koncertā.

Gala koncerta žūriju veidos profesionālas un pazīstamas personības kultūrā, dejas un baleta mākslā, slidošanā, režijā.

Žūrijas lēmums nav apžēlojams un apstrīdams.


Apbalvošana

Žūrija katrā nominācijā, katrā grupā ( solo, dueti, grupa), katrā vecuma grupā piešķir sekojošas nominācijas:

 • 1) Grand pri;
 • 2) Laureāts I, II un III vieta;
 • 3) Īpašā balva

Žūrijai ir tiesības piešķirt speciālus diplomus un dāvanas īpaši atzinīgām horeografijām un pedagogu darbiem;

Žūrija izvēlas, kuri priekšnesumi tiks izpildīti Gala koncertā

4) Dalībnieks.


Festivāla-konkursa reglaments

13.maijā - starptautisko viesu iebraukšana;

14.maijā - iepazīšanās ar orgkomiteju un BJC ''Attīstība'' kolektīvu, viesu ekskursijas pa Rīgu, Jūrmalu

14.maijā - meistarklases

No 14.00 Meistarklase horeogrāfijā festivāla dalībniekiem un viesiem.

No 9 .00 Meistarklases uz ledus festivāla dalībniekiem un viesiem.

15. maijā - 9.00-12.30- mēģinājumi un kopmēģinājums uz skatuves un uz ledus

13.00-14.00 pusdienas

15.00 - 17.30 Festivāla - konkursa Gala koncerta atklāšana, dalībnieku koncerta I daļa;

17.30 - 18.00 Pārtraukums

18.00 - 18.40 Gala koncerta II daļa - apbalvošanas ceremonija, viesu uzstāšanās un uzvarētāju priekšnesumi.

10. un 11. aprīlī- viesu izbraukšana


Festivāla- konkursa finansējums:

Organizatori, atbalstītāji un dalībnieki.

Festivāla - konkursa dalības maksas:

Dalībnieki solisti - Ls 10.00;

Dalībnieki dueti - Ls 10.00 katram;

Kolektīva (trīs dalībnieki un vairāk) dalība vienā nominācijā Ls 40.00;

Kolektīva (trīs dalībnieki un vairāk) dalība divās nominācijās Ls 60.00.

Sabiedrības rūpju bērniem dalība projektā bezmaksas.

Citas izmaksas:

Kolektīvu naktsmītnes, ēdināšanas un ceļa izdevumus sedz paši dalībnieki jeb organizācija, kuru pārstāv kolektīvs.

Kolektīviem tiks piedāvāta palīdzība naktsmītņu un ekskursiju jautājumu kārtošanā.


Pasākumi festivāla - konkursa ietvaros:

Meistarklases :

Meistarklase darbā uz ledus: bērniem vecumā līdz 11 gadiem un jauniešiem no 12 gadiem; (14.05.2011.: pasniegs Žanna Vorobjova no SanktPēterburgas, ledus teātris ''Ledovaja simfonija'');

Dalības maksa- Ls 15.00

Meistarklase horeogrāfijā (14.05.2011: pasniegs Aleksandrs Kolbins BJC ''Attīstība'', Rīgas Horeogrāfijas vidusskola)

Dalības maksa- Ls 7.00

Dalības pieteikšana meistarklasēs notiks līdz 2. maijam 2011. gadā elektroniski, rakstot uz organizatoru epastu un iemaksājot dalības maksu.

Dalība konkursa I kārtā bezmaksas.


Samaksa tiek veikta ( pēc konkursa I kārtas t.i. pēc žūrijas noskatīšanās un atlases) pārskaitījuma veidā uz organizatoru bankas kontu, norādot mērķi līdz. š.g. 10. aprīlim:

Mērķis - dalība festivalā- konkursā ''Zelta bērni''/ dalībnieku kolektīva nosaukums/ vārds, uzvārds.

Bankas rekvizīti:

Bērnu fonds ''Attīstība''

Siguldas novads, Sigulda, Robežu 5, LV 2150;

SEB Unibanka, filiāle ''Rīdzene''

Kods: UNLALV2X;

Konts: LV21UNLA0050006672812


Par visiem organizatoriskiem jautājumiem lūdzam rakstīt uz adresi attistiba.fonds@apollo.lv vai attistiba@balticom.lv un zvanīt 371 29108336 vai 67290547

Nepieciešamie dokumenti:

 • 1) Pieteikuma anketa un foto elektroniski līdz š.g. 15. februārim;
 • 2) Vēstule- lūgums par dzīvošanu, ēdināšanu ( ja nepieciešams);
 • 3) Mūzikas CD vai mini disks gala pasākuma dienā;
 • 4) Video materiāls par kolektīvu konkursa II kārtā;

Sagatavoja:

Mārīte Šmaukstele

Projekta 'Zelta bērni'' orgkomitejas vadītāja

Kontaktinformācija:e-pasti: fonds.attistiba@apollo.lv; attistiba@balticom.lv


Festivāla- konkursa 'Zelta bērni'' orgkomitejai

No __________________________________

atbildīgā izglītības iestāde vai uzņēmumums/

PIETEIKUMS

Ar šo piesakām ________________________________________________________

/ kolektīva nosaukums/ vārds, uzvārds/

dalību Festivālā - konkursā.

Vadītāja vārds, uzvārds___________________________________________________.

Dalību piesakām sekojošās nominācijās:

/ lūdzam pasvītrot/

 • Mūsdienu deja;
 • Klasiskā deja;
 • Inovatīvs dejas priekšnesums uz ledus;
 • Atradums cirka žanrā.

Mūzikas garums:________________________________mūzikas ilgums________________; Mūzikas autors_____________________________;


mūzikas izpildītājs_______________________________________________________


Mūzikas fonogramma CD/ mini disks ( lūdzam pasvītrot).


Priekšnesuma horeogrāfs, pedagogs, treneris_______________________________________


___________________________________________________________________________


Priekšnesuma izpildītāji: solo, dueti, grupa( norādīt skaitu)_________________________Dalība meistarklasēs_____________________________________________________


Datums:


Direktors:/ vārds, uzvārds, zīmogs/


Posted by Edmunds on 21.01.2011 23:57:16 0 Comments · 3827 Reads · Print
Post Comment
Please Login to Post a Comment.
Login
Username

PasswordRequest a forgotten password.
Users Online
Guests Online: 1
No Members Online

Registered Members: 1,942
Newest Member: Kjencis
Deju grīdu nopirkt!
Deju grīdu nopirkt!
Links

Todes

Karine Dance

Stoptime

Dance PRO

Intriga

Olga Žitluhina Dance Company

New Style

Soul of Dance

Most Wanted Dance Studio

Kaprīze

Savannadance

Jumpbboys

Fandango

tanec.lv

Leona

Kdance studio

Dzirnas

Jamstyle

Lets dance

Dance Attack

Funky

glamorous

Benefice

Arabeska

MDS

Clock
Latest Comments
02.05 19:45
SIA RTU-BT 1 Ēdinā..
.

15.04 22:50
Sami svoi - oficiālais treil...

05.04 14:00
[youtube]http://www.
youtube.com/w...

05.04 12:20
Markus Riva un Most Wanted [yout...

10.03 22:05
rezultāti: Street sada...

02.03 00:57
Aptuvenais taimings! Aptuveni pr...

27.01 14:15
Sakiet lūdzu, kad ta reģ...

12.01 14:06
HipHop Keskya: [youtube]http:/...

12.01 14:05
House Ita: [youtube]http://www.
y...

12.01 14:05
HipHop Keskya: [youtube]http:/...