LMDA valdes lēmumi.
Posted by Anton on 15.01.2007 18:27:04
LMDA Valde sēdes protokols.(12.01.2007.)

Extended News
LMDA Valde sēdes protokols.(12.01.2007.)

1)Izmaiņas Statūtos: ikgadējo biedru maksu pieņem LMDA Valde.
   Var izmainīt kopsapulce.

2) Šodien "uzlikt" mājas lapā info par dejotāju dalības maksu :
līdz 25.01.2007. ir 1,50 Ls/par gadu , pēc 2,50 Ls/par gadu.

3) LMDA jaunā biedra iestāšanās maksa 50,-Ls

4)Uzrakstīt līgumu ar "Igauņiem".

5)Visiem sacensību rīkotājiem :
ar IDO saistītos pasākumos Latvijā jābūt LMDA Valdes pārstāvim-apmaksāts "supervisor".

Paraksti:
E.Veizāns
O.Pavlovs
I.Grīnbergs

ievietoja: I.Grīnbergs
pārpublicēja no LMDA lapas E.Veizāns