„Čildrens – 2007”
Posted by Edmunds on 06.03.2007 00:00:00
Hip-hop sacensības TIKAI bērniem  „Čildrens – 2007”
Vecumā līdz 1996.dz.g.
kā arī pirmo reizi:
hip-hop solo čildreni (2001., 2002., 2003. ... dz.g.)!!!
2007.gada 17.martā, Rīgā Iļģuciema vidusskolā.
Nolikums šeit.   Pieteikuma anketa šeit.

Extended News
Hip-hop sacensības bērniem  „Čildrens – 2007” 
NOLIKUMS

Mērķis

  Veicināt jaunāko dejotāju motivāciju un pieredzi piedalīties sacensībās, veicināt izaugsmi, dejošanas pieredzi un sacensību pieredzi, gatavojoties lielajām deju sacensībām.

  Popularizēt dejas un kustības nozīmi harmoniskas personības attīstībā.

Organizatori
Edmunds Veizāns sadarbībā ar Iļģuciema vidusskolu.
Dalībnieki
Bērni, kas ir vecumā līdz 11 gadiem – t.i. dzimušajiem līdz 1996.gadam ieskaitot. Latvijas interešu izglītības iestāžu, skolu, kultūras iestāžu un neatkarīgu deju studiju dažādu mūsdienu deju žanru grupas, dueti un solisti.
Norises VIETA un laiks

2007.gada 17.martā, Rīgā Iļģuciema vidusskolā, aktu zālē

 Reģistrācija no 11.00, sākums 12.00

Sacensību iedalījums pa deju DISCIPLĪNĀM - tikai Hip-hop.
Sadalījums pa KATEGORIJĀM un VECUMA GRUPĀm:

 Solo meitenes-1 (2000., 1999., 1998. dz.g.), solo meitenes-2 (1997., 1996. dz.g.), solo zēni – (līdz 1996. dz.g.), solo čildreni (2001., 2002.,  2003. ... dz.g.), dueti, grupas, lielās grupas, production.

 pasākuma vērtēšana:

Starptautiskie IDO noteikumi, Latvijas sertificētie tiesneši, kā arī jaunie tiesneši, kas nokārtojuši teorijas eksāmenu! Vērtēšana pēc 3D sistēmas (tehnika, kompozīcija, imidžs) ņemot vērā māksliniecisko sniegumu kopumā, repertuāra atbilstību vecuma īpatnībām, ētikas normām un “ANO Konvencijai par bērnu tiesībām”.


apbalvošana:

Katrā kategorijā tiek piešķirts sekojošs tituls: Čildrens – 2007, Vice Čildrens – 2007 un 2.ViceČildrens – 2007. Solisti un dueti 1.,2.,3. vietas saņem medaļas, visi dalībnieki saņem piemiņas diplomus ar norādītu saņemto vietu. Grupas un formācijas 1.,2.,3. vietas saņem kausus, visi dalībnieki saņem diplomus ar norādītu saņemto vietu.

PIETEIKUMI UN DALĪBAS MAKSA
6.-Ls no dalībnieka neatkarīgi no startu skaita un 1.-Ls skatītājiem – līdz atnācējiem, neatkarīgi no to skaita vienam dalībniekam. Kopā 7,-Ls no dalībnieka. Dalībniekiem, kas jaunāki par 2000.gadā dzimušajiem – dalības maksas nav!Pieteikumu anketas jāsūta pa e-pastu: dance@dejas.lv
, pieteikšanās līdz 14.03.2007. pulkst. 23.59!
 

Par personīgās (amatieru) video kameras izmantošanu pasākuma laikā maksas nav!

Profesionālais video ir speciāli jāsaskaņo ar pasākuma organizatoru!


Finansējums
- Visus pasākuma izdevumus sedz no sacensību dalības maksām. Nākošo sacensību potenciālajiem atbalstītājiem ir iespēja pieteikties zvanot producentam – Edmundam Veizānam.     


SVARĪGA INFORMĀCIJA!
 Izmaiņas, labojumi un papildinājumi tiek pieņemti tikai speciālā formā: Vēlreiz atsūtīta pieteikuma anketa, kurā papildinājumi ir citā krāsā, bet nevajadzīgais tiek svītrots, NEVIS DZĒSTS!

·                      Ja pieteikums ir savādākā formā nekā prasīts, tad tas tiek izskatīts par papildus samaksu 4,-Ls no sūtītāja par katru anketu.

·                      Par anketas aizpildīšanu vai labošanu telefoniski – maksa 0,50Ls par cilvēku!

·                      Ja pieteikuma anketā nav aizpildītas visas prasītās ailītes - pieteikums netiek reģistrēts!

·                      Aizsūtot pieteikumus un labojumus – jāsagaida apstiprinājums par tā saņemšanu (e-mails vai jāzvana pa telefonu)

·                      Reģistrējoties vadītājam jābūt līdzi izdrukātai dalībnieku pieteikuma anketai, pēc kuras tad tiek salīdzināts, kurš ir? Un kurš nav?

·                      Pirms ierašanās uz pasākumu – obligāti jāpārbauda internetā savu pieteikto priekšnesumu esamība sarakstā un jau jāzina savi starta numuri.

Ierodoties uz sacensībām vadītājam jābūt līdzi dzimšanas gadu apliecinošajam sarakstam.
Par pieteikto dalībnieku neierašanos uz pasākumu nekavējoši jāinformē organizatori!