augstākā izglītība deju jomā!
Posted by Edmunds on 31.07.2012 11:37:12

PIETEIKŠANĀS Deju programmu STUDIJĀM
LATVIJAS   KULTŪRAS   KOLEDŽĀ   vēl   tikai   2   dienas!

Pieteikšanās studijām notiek  līdz 2. augustam no plkst. 10.00 līdz 17.00 


Extended News
Papildus info LKK mājas lapā www.lkk.lv

http://lkk.lv/348-pieteiksanas-studijam-latvijas-kulturas-akademijas-latvijas-kulturas-koledza-no-23-julija