Lielkoncerts "Svētki dejai"
Posted by Edmunds on 16.08.2013 22:34:42

Horeogrāfes Ritas Spalvas un viņas audzēkņu,  Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas absolventu un studentu, veidotais

lielkoncerts Svētki dejai

2013.gada 26.oktobrī  18.00 Ķīpsalas izstāžu centrā.
Biļetes jau var iegādāties Biļešu paradīzes kasēs.


Extended News

Lielkoncerts  Svētki dejaiDejā -tā ir kustība, emocija, spēks, dinamika. Īpaši to izjūtam Deju svētkos, kad liela dejotāju skaita radītais enerģētiskais lādiņš  sasniedz katru un katru apgaro.   Vēl visiem spilgtā atmiņā ir aizgājušajā vasarā Dziesmu un Deju svētkos  gūtie  emocionālie iespaidi, nav zudusi vēlēšanās vēlreiz un vēlreiz   domās pārcilāt gūtos iespaidus un kavēties atmiņās. Taču šoreiz svinam svētkus dejai un suminam tos, kuri rada svētkus citiem - deju skolotājus un horeogrāfus.

Koncerta dalībniekos vieno tas, ka kolektīvu vadītāji ir Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas absolventi un horeogrāfes Ritas Spalvas audzēkņi, kā arī  kolēģi, ar kuriem ir izveidojusies ilgstoša sadarbība. Koncerta repertuāru veido Ritas Spalvas, Taigas Ludboržas, Ilutas Mistres, Jāņa Marcinkēviča, Aijas Āres u.c. autoru -RPIVA absolventu- dejas. Koncertā piedalās ap 1500 visu vecumu tautas deju kolektīvi no Rīgas, Jelgavas, Limbažiem, Saldus, Lielvārdes, Saulkrastiem, Ozolniekiem,Siguldas, Smiltenes, Olaines u.c..

Rita Spalva ir izaudzinājusi ievērojamu skaitu deju skolotāju, deju kolektīvu vadītāju un horeogrāfu, kuri veiksmīgi darbojas gan Latvijā, gan citur pasaulē.   Šogad XV Deju svētkos piedalījās 66 deju kolektīvi, kuru vadītāji  ir RPIVA  absolventi, studenti un mācībspēki- Ritas Spalvas audzēkņi. Ievērības cienīgs ir fakts, ka RPIVA audzēkņi ir ne tikai veiksmīgi vadītāji un  horeogrāfi, metodisko apvienību vadītāji, bet arī XV Deju svētku  skates laureāti un šo svētku virsvadītāji. 

RPIVA profesore Rita Spalva - XV Deju svētku Goda virsvadītāja,  horeogrāfe, pedagogs, zinātņu doktore dejas pedagoģijā,  trīs monogrāfiju autore, Latvijas Zinātnes padomes eksperte dejas nozarē. Koncerts ievada Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas divdesmito studiju gadu.      

 

Koncertā piedalāsBērnu deju kolektīvi
„Dzintariņš", „Zelta sietiņš", „Uguntiņa", „Dzirkstelīte", „Teiksmiņa", „Vēja zirdziņš", „Pumpurēni", „Pūpolītis", „Vizbulīte", „Saktiņa",   Rīgas 69.vidusskolas kolektīvs, „Dzīpariņš", „Pienenīte"

 

Jauniešu un vidējās paaudzes deju kolektīvi
„Dancis", „Rotaļa", „Liesma", „Gatve", „Sakta", „Pērle", „"Laipa", „Bandava", „Bramaņi", „Oglīte", „Vēji", „Ieviņa", „Mana Rotaļa", Lubānas vidusskolas jauniešu deju kolektīvsSeniori
„Sidrabaine", „Sagša, „Saiva", „Ozolaine", „Tacis", „Saulgrieži",„Ozolnieki"